طرح استعلام امید

 
/ /    
 
 ریال  
 ریال  
 
     
۱)      
۲)    
۳)    
 
۴)    
 
۵)
۶)    
۷)
✔ پوشش اصلی: ۱- انفارکتوس قلبی (سکته)، ۲- سکته مغزی، ۳- انواع سرطان، ۴- پیوند اعضای اصلی بدن، ۵- جراحی عروق کرونری، ۶- قراردادن فنر در عروق کرونر (استنت)، ۷- باز کردن تنگی‌های عروق کرونر توسط بالن، ۸- جراحی دریچه‌های قلب، ۹- قراردادن پیس‌میکر
✔ بسته تکمیلی: ۱۰- بیماری‌های نورون‌های حرکتی، ۱۱- نابینائی کامل، ۱۲- ناشنوائی کامل، ۱۳- پارکینسون، ۱۴- آلزایمر و دمانس، ۱۵- نارسائی حاد کلیوی/دیالیز، ۱۶- ام اس، ۱۷- کما، ۱۸- مننژیت، ۱۹- هپاتیت ب، ۲۰- هپاتیت سی، ۲۱- اچ آی وی/ ایدز
۸)  
 
متقاضی محترم: اعداد و ارقام این جدول بر اساس نرخ و شرایط فردی یا سطح سلامت نرمال و ریسک طبقه شغلی حداقلی تعریف شده است. در صورت کارشناسی و ارزیابی ریسک می تواند بر اساس وضعیت واقعی قد و وزن، سابقه بیماری، سابقه ژنتیکی و ریسک مربوط به طبقات شغلی تغییراتی در مبالغ اندوخته و تعهدات ارائه شده در جدول بالا اعمال گردد.
شرکت بیمه کارآفرین
بیمه‌نامه عمر اندوخته‌دار امید
"جدول برنامه‌ریزی تعهدات بیمه‌گذار و بیمه‌گر"
تاریخ استعلام:
نام بیمه شده: افزایش سالانه حق بیمه:
تاریخ تولد بیمه شده: روش پرداخت حق بیمه: اندوخته اولیه: افزایش سالانه سرمایه:
سال بیمه‌ای (۱) سن بیمه‌شده (۲) حق بیمه عمر سال (۳) سرمایه فوت به هر علت (۴) سرمايه فوت در اثر حادثه (۵) - طبقه شغلی ۲ سرمایه نقص عضو/ازکارافتادگی (۶) - طبقه شغلی ۲ سرمایه هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه (۷) - طبقه شغلی ۲ سرمایه معافیت از پرداخت حق بیمه (۸) سرمايه امراض خاص (عادی/تکمیلی) (۹) مجموع حق بیمه پوششهای اضافی سال (۱۰) حق بیمه پرداختی سال (عمر و پوششها) (۱۱) مبلغ هر قسط عمر و پوششها در هر سال (۱۲) حق بيمه تجمعی عمر و پوششها در پایان هر سال (۱۳) حق بيمه تجمعی عمر اندوخته علی‌الحساب (۱۴) ارزش بازخرید در پایان هر سال بیمه‌ای (۱۵)

متقاضی محترم: اعداد و ارقام این جدول بر اساس نرخ و شرایط فردی یا سطح سلامت نرمال و ریسک طبقه شغلی حداقلی تعریف شده است. در صورت کارشناسی و ارزیابی ریسک می‌تواند بر اساس وضعیت واقعی قد و وزن، سابقه بیماری، سابقه ژنتیکی و ریسک مربوط به طبقات شغلی تغییراتی در مبالغ اندوخته و تعهدات ارائه شده در جدول بالا اعمال گردد.

 
بنام خدا
بیمه کارآفرین – بیمه عمر اندوخته‌دار امید
تعهدات و هزینه‌های سال اول
ردیف عناوین   تعهدات سال ۱     حق بیمه و هزینه‌های سال ۱   شرح تعهدات
۱ اندوخته اول دوره یادداشت ۱
۲ حق بیمه پرداختی سال اول یادداشت ۲
کسر می‌شود هزینه های سال اول:
۳ پوشش فوت به هر علت : برابر حق بیمه عمر سال اول یادداشت ۳
۴ پوشش فوت ناشی از حادثه یادداشت ۴
۵ پوشش نقص عضو/ ازکارافتادگی یادداشت ۵
۶ پوشش هزینه پزشکی حادثه یادداشت ۶
۷ پوشش خطرات اضافی حادثه یادداشت ۷
۸ پوشش امراض خاص (بسته عادی/ تکمیلی) یادداشت ۸
۹ پوشش معافیت پرداخت حق بیمه یادداشت ۹
۱۰ مالیات بر ارزش افزوده
۱۱ مانده پس‌اندازی (جهت پس انداز و ایجاد اندوخته)
۱۲ سود فنی علی الحساب سالانه ۱۶ درصد
۱۳ اندوخته در پایان سال اول
۱۴ ارزش بازخرید در پایان سال اول یادداشت ۱۰
 

 

بنام خدا
بیمه کارآفرین – بیمه عمر اندوخته‌دار امید
تعهدات بیمه‌گذار:
یادداشت ۱ - با پرداخت اندوخته اولیه حداقل به میزان %۵۰ حق بیمه سالانه می‌توانید از سقف سرمایه فوت به هر علت ۲۵ برابری و حداکثر پوشش‌های اضافی بهره‌مند شوید.
یادداشت ۲ - ایفای تعهدات بیمه‌گر منوط به رعایت کامل تعهدات ذیل توسط بیمه‌گذار است:
۱. بیمه‌گذار مکلف است قبل از سررسید هر سال بیمه‌ای مبلغ حق بیمه/ قسط خود را صرفا با شناسه تعیین شده و از طریق حساب بانکی شرکت بیمه کارآفرین بشماره ۸۶۲۰۰۲۰۰۹۰ نزد بانک ملت واریز نماید.
۲. بیمه‌گذار/ بیمه شده مکلف است با رعایت "حد اعلاء حسن نیت" اطلاعات مورد نیاز بیمه‌گر را همواره در اختیار وی قرار دهند.
مهم:
۳. توصیه می‌گردد برای جلوگیری از هرگونه اختلال، حفظ اصالت، اطمینان از وصول اقساط و نیز بررسی سایر موارد، اطلاعات بیمه نامه خود را از طریق سایت شرکت (سایت تخصصی بیمه های زندگی) به آدرس http://life.karafarin-insurance.ir کنترل نماید.
۴. خدمات بیمه نامه، حقوق بیمه‌گذار، بیمه شده و تایید وصول اقساط از طریق پیامک به بیمه‌گذار اطلاع رسانی می‌گردد، لذا ضروری است از صحت درج شماره تلفن همراه خود در بیمه‌نامه اطمینان حاصل فرمایید.
تعهدات بیمه‌گر:
یادداشت ۳ - شرکت بیمه کارآفرین مکلف است در صورت فوت بیمه شده در هر سال بیمه‌ای، البته بشرط رعایت کامل تعهدات توسط بیمه‌گذار، مبلغ سرمایه فوت مربوط به سال بیمه‌ای منطبق با تاریخ فوت و همچنین اندوخته بیمه‌نامه با احتساب نرخ سود سالانه تا زمان تصفیه خسارت را به ذینفعان پرداخت نماید.
مثال- در صورت فوت بیمه شده به هر علت در پایان سال اول بیمه‌ای، مبلغ ریال به عنوان سرمایه فوت به هر علت بعلاوه مبلغ ریال به عنوان اندوخته با احتساب نرخ سود سالانه به ذینفعان قابل پرداخت خواهد بود.
یادداشت ۴ - درصورتیکه فوت بیمه شده در سال اول در اثر حادثه باشد، علاوه بر مبالغ فوق، مبلغ ریال نیز به عنوان سرمایه حادثه به ذینفعان پرداخت می‌گردد.
یادداشت ۵ - شرکت بیمه کارآفرین مکلف است در صورت ازکارافتادگی کامل و دائم بیمه‌شده ناشی از حادثه و یا بیماری، مطابق با سال بیمه‌ای منطبق با تاریخ خسارت، و در صورت نقص عضو جزئی و دائم حداکثر تا سقف ضوابط مربوطه پرداخت نماید.
مثال- در صورت ازکارافتادگی کامل و دائم بیمه شده در سال اول بیمه‌ای مبلغ ریال به عنوان سرمایه ازکارافتادگی قابل پرداخت خواهد بود. توجه: ازکارافتادگی ناشی از بیماری یکسال دوره انتظار دارد.
یادداشت ۶ - شرکت بیمه کارآفرین مکلف است در صورت وقوع جرح ناشی از حادثه حداکثر تا سقف هزینه پزشکی مربوط به سال بیمه‌ای منطبق با تاریخ حادثه را پرداخت نماید.
مثال- در صورت وقوع جرح ناشی از حادثه در سال اول بیمه‌ای، حداکثر تا مبلغ  ریال سهم هزینه‌های بیمارستانی مربوط به بیمه شده قابل پرداخت خواهد بود.
یادداشت ۷- شرکت بیمه کارآفرین مکلف است در صورت وقوع خطرات اضافی حادثی از قبیل زلزله، سیل، آتش‌فشان، موتورسیکلت، ورزش‌های رزمی و حرفه‌ای، تعهدات مربوط به پوشش فوت حادثی/ نقص عضو/ ازکارافتادگی/ هزینه پزشکی (موضوع یادداشت ۳، ۴ و ۵) را منطبق با تاریخ حادثه پرداخت نماید.
یادداشت ۸ - شرکت بیمه کارآفرین مکلف است پس از سپری شدن دوره انتظار و در صورت ابتلای بیمه شده به یکی از بیماری‌های تحت پوشش و یا "فوت ناگهانی وی پس از ۳۰ روز از تاریخ ابتلا" به علت یکی از بیماریهای تحت پوشش و به شرط احراز و تایید آن توسط پزشک معتمد بیمه‌گر، سرمایه امراض مربوط به سال بیمه‌ای منطبق با تاریخ ابتلا به بیماری را به بیمه‌گذار/بیمه‌شده پرداخت نماید (دوره انتظار بیماری‌های مندرج در این پوشش شش ماه پس از تاریخ شروع این پوشش است). بیماری‌های تحت پوشش عبارتند از:
پوشش اصلی: ۱- انفارکتوس قلبی (سکته)، ۲- سکته مغزی، ۳- انواع سرطان، ۴- پیوند اعضای اصلی بدن، ۵- جراحی عروق کرونری، ۶- قراردادن فنر در عروق کرونر (استنت)، ۷- باز کردن تنگی‌های عروق کرونر توسط بالن، ۸- جراحی دریچه‌های قلب، ۹- قراردادن پیس‌میکر
پوشش بسته تکمیلی: ۱۰- بیماری‌های نورون‌های حرکتی، ۱۱- نابینائی کامل، ۱۲- ناشنوائی کامل، ۱۳- پارکینسون، ۱۴- آلزایمر و دمانس، ۱۵- نارسائی حاد کلیوی/دیالیز، ۱۶- ام اس، ۱۷- کما، ۱۸- مننژیت، ۱۹- هپاتیت ب، ۲۰- هپاتیت سی، ۲۱- اچ آی وی/ ایدز
چنانچه بیمه‌گذار بعد از اخذ خسارت درخواست تمدید این پوشش در سالهای بعد را داشته باشد، به استثنای بیماری خاص اول و نیز اثرات ناشی از ابتلا به این بیماری، برای سایر موارد قابل ارائه خواهد بود. تمدید این پوشش منوط به تایید پزشک معتمد شرکت است.
مثال-درصورت ابتلا بیمه شده به هرکدام از امراض قید شده (یا ترکیبی از هرکدام از آنها) در سال اول بیمه‌ای، مبلغ  ریال به عنوان سرمایه امراض خاص قابل پرداخت خواهد بود.
یادداشت ۹- در صورت معافیت ناشی از ازکارافتادگی کامل و دائم بیمه‌شده که ناشی از حادثه یا بیماری باشد، بیمه‌گذار از پرداخت حق بیمه سنوات آتی عمر (بدون اعمال ضریب افزایش)، مطابق با سال بیمه‌ای منطبق با تاریخ صدور الحاقیه ازکارافتادگی توسط بیمه‌گر است، معاف خواهد شد.
مثال- چنانچه بیمه شده در سال اول بیمه‌ای خود مشمول معافیت ناشی از حادثه گردد (ناشی از بیماری یک سال دوره انتظار دارد) به مبلغ ریال که در واقع مانده حق بیمه سنوات آتی عمر تلقی می‌گردد، جهت استمرار تعهدات پوشش عمر به هر علت بیمه نامه تا تاریخ انقضا بیمه‌نامه معاف خواهد شد.
یادداشت ۱۰ - شرکت بیمه کارآفرین مکلف است در صورت درخواست کتبی بیمه‌گذار به بازخرید، ارزش بازخرید بیمه نامه را به وی پرداخت نماید. بدیهی است در صورت فسخ بیمه نامه قبل از انتهای سال بیمه‌ای‌، ارزش بازخرید بیمه نامه متناسب با زمان درخواست کاهش خواهد یافت.
نکات مهم درخصوص بازخرید بیمه‌نامه:
۱. در صورت درخواست به ابطال بيمه‌نامه قبل از ۲۱ روز از تاریخ صدور، عین مبلغ پرداختی بیمه‌گذار به وی مسترد می‌گردد. البته در صورتی که هزینه معاینات و آزمایشات پزشکی از سوی بیمه‌گر در زمان صدور بیمه‌نامه پرداخت شده باشد، این مبلغ از حق بیمه پرداختی کسر و الباقی به بیمه‌گذار عودت می‌شود.
۲. در صورت درخواست به فسخ بيمه‌نامه بعد از گذشت ۲۱ روز از تاریخ صدور بیمه‌نامه، ارزش بازخريد به وی مسترد می‌گردد. مبلغ ارزش بازخرید بیمه‌نامه‌های با روش پرداخت سالانه در "جدول ارزش بازخرید سال اول" به مشتری اطلاع‌رسانی و ابلاغ می‌شود.
۳. در صورت فسخ بيمه‌نامه در پايان سال اول بيمه‌اي  ، ارزش بازخرید، به شرط وصول قطعي حق بيمه در سررسيدهاي مقرر، مبلغ  ریال خواهد بود.
۴. مبلغ مذکور با فرض پرداخت تمامی اقساط حق بیمه در سررسید تعیین شده در هر سال بیمه‌ای محاسبه شده است. بدیهی است پرداخت دیرتر و یا عدم پرداخت اقساط حق بیمه منجر به کاهش مبلغ مذکور خواهد شد.
۵. در صورت پرداخت مشارکت در منافع در طی مدت بیمه نامه، اثرات انباشته در مبلغ تعهدات بند ۳ لحاظ خواهد شد.
۶. توجه فرمایند، به هر میزان پوشش‌های بیمه نامه متنوع و بیشتر باشد، به همان میزان، هزینه‌های بیمه نامه بیشتر و در نتیجه، ارزش بازخرید بیمه‌نامه کاهش خواهد یافت.