اطلاعات پرداخت الکترونیک رشته عمر اندوخته دار
شناسه واریز بیمه نامه:
مبلغ( ریال):

ملاحظات مهم :

1-شما می توانید کلیه مبالغ واریزی به حساب بیمه نامه را تحت عناوین (حق بیمه/قسط وام/واریز به اندوخته) از این درگاه به حساب 8620020090 واریز فرمایید.

توجه! توصیه می شود به منظور پیشگیری از هرگونه اختلال، واریزی از مسیر سایت تخصصی بیمه های زندگی انجام گردد.

2-هر بیمه نامه دارای کد شناسه ثابت 17 رقمی است که طی مدت بیمه نامه ثابت است.

      *تذکر مهم : در زمان واریز به حساب هر بیمه نامه ضروری است از کد شناسه متناسب با نوع پرداخت به شرح ذیل استفاده گردد.

      انواع کد شناسه:

        •پیش کد 2 / واریز اقساط حق بیمه – این کد در سند بیمه نامه با عنوان "شناسه ثابت" درج گردیده است

        •پیش کد 4 / واریز به اندوخته

        •پیش کد 5 / واریز اقساط وام – در زمان اخذ وام در"لیست پرداخت اقساط" درج گردیده است.

برای مشاهده کد شناسه بیمه نامه، از طریق بیمه نامه های من - بخش اطلاعات بیمه نامه - اقدام فرمایید.

3- پرداخت اقساط حق بیمه زودتر / دیرتر از موعد سررسید، منجر به افزایش / کاهش اندوخته بیمه نامه می گردد..

4- 48 ساعت پس از واریز وجه، تائید وصول از طریق سامانه پیامکی 30008872 به بیمه گذار اطلاع رسانی می گردد، لذا از صحت شماره تلفن همراه خود در بیمه نامه اطمینان حاصل فرمائید. جهت کنترل: بیمه نامه های من .

       *تذکر مهم: در صورت تغییر شماره تلفن همراه، لطفا در اسرع وقت اطلاع رسانی فرمایید.

5-درصورت نیاز به راهنمایی با شعب شرکت / مشاور بیمه خود تماس حاصل فرمایید.